Опаковка на шнур

Шнура се опакова по 100 метра, навити в удобно за развиване цилиндрично тяло от средата на което се издърпва края без да се изважда от плика.

Възможно е също шнура да бъде навит на чилета по 100 м.

Полиестерният шнур производство на фирмата може да бъде нарязан термично на определена от клиента дължина от 30 см до 100 см. като към цената на шнура се прибавя една стотинка за  всяка отрязана бройка.